פירוק גגות  אסבסט

פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
1/7
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
1/7
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
1/12
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
פירוק גגות  אסבסט
פירוק גגות  אסבסט

press to zoom
1/11
פירוק גגות  אסבסט

חוק האסבסט -

במטרה למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ולטפל במפגעים כאמור, חוקק החוק למניעת מפגע אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2011, אותו יזם המשרד להגנת הסביבה. בחוק זה ובתקנותיו מעוגן כל התחום הסביבתי של נושא האסבסט והעיסוק בו.לפי הוראות החוק חל איסור על ייצור, יבוא, מסחר, או כל שימוש חדש באסבסט או בפסולת אסבסט בישראל. כמו כן, חלה חובה בהוצאה הדרגתית של שימוש באסבסט פריך ממבני ציבור, ממתקני תעשייה וכן מציוד וכלי רכב בצה"ל, לכל היותר עד אוגוסט 2021

חוק האסבסט
חוק האסבסט

אסבסט -

האסבסט הוא שם כולל לקבוצת מינרלים טבעיים בעלי מבנה גבישי בצורה של סיבים מיקרוסקופיים דקים, ארוכים ונפרדים, הנבדלים זה מזה בהרכבם. סיבי האסבסט חזקים מאוד, הם עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני חזק, כימיקלים, ומאופיינים באורך חיים רב. תכונות ייחודיות אלה, בשילוב מחיר נמוך, הן שהביאו את האסבסט לשימוש במגוון רחב ביותר של חומרי בידוד תרמי, בידוד אקוסטי, חומרי חיכוך וחומרי בנייה במשך תקופה של מעל 100 שנה. ​

אסבסט מוגדר כאבק מזיק, כחומר מסוכן וכמזהם אוויר

אסבסט

חוק האסבסט -

התפוררות החומר עלולה להיגרם כתוצאה מביצוע פעולות אגרסיביות יזומות של קידוח, ניסור, חיתוך, ליטוש, השחזה ועוד. בפעולות אלה ניתקים סיבי אסבסט מצמנט המלט, ומרחפים באוויר. כמו כן קיימת תופעת איבוד חומר באופן טבעי כתוצאה מעייפות החומר, שחיקה טבעית, חיי שירות ארוכים ופגעי מזג אוויר. במקרים אלה כמות סיבי האסבסט שעלולה להשתחרר היא קטנה באופן ניכר

בהשוואה לפעילות יזומה.

חדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות הפנוימוקוניוזיס (הקשורות למחלות הנגרמות מחשיפה לאבק מזיק) קשות שאינן ניתנות לריפוי ומופיעות לאחר תקופת חביון ארוכה הנעה בין שנים בודדות ללמעלה מ-40 שנה לאחר החשיפה הראשונית.

חוק האסבסט
חוק האסבסט

המחלות שהוכח שיש להן קשר לחשיפה לאסבסט הן:

המחלות שהוכח שיש להן קשר לחשיפה לאסבסט הן
המחלות שהוכח שיש להן קשר לחשיפה לאסבסט הן
  • אסבסטוזיס - המחלה מאופיינת על ידי הצטמקות (פיברוזיס) של רקמת הריאה כתוצאה משאיפת סיבי אסבסט הנשארים בתוך הריאות, בהקשר של חשיפה תעסוקתית. הרס הרקמה גורם לקוצר נשימה ולירידה בתפקודי הריאות כתוצאה מאבדן גמישותן.

  • סרטן הריאות - סרטן הריאות המופיע בקשר לחשיפה תעסוקתית לאבק המכיל סיבי אסבסט. עישון מהווה גורם מחמיר המעלה את הסיכון לחלות בסרטן הריאות אצל עובדי אסבסט.

  • מזותליומה - סרטן נדיר שפוגע בקרום הריאה, קרום הבטן או קרום הלב. הפגיעה במרבית המקרים מסתיימת במוות חודשים ספורים לאחר גילוי המחלה. מזותליומה עלולה להופיע בחשיפות קלות עד מתונות לאסבסט.

כיצד לדעת האם החומר מכיל אסבסט

כיצד לדעת האם החומר מכיל אסבסט

אם קיים חשש שמוצר מסוים מכיל אסבסט, וברצונכם לוודא זאת, יש לבצע בדיקת צובר, זוהי בדיקה הניטלת לצורך בדיקת נוכחות אסבסט בחומר, במוצר או בתערובת.

הבדיקה מתבצעת על ידי נטילה פיזית של דגימה מהחומר וביצוע אנליזה לדגימה במעבדה, במטרה לזהות האם אכן החומר מכיל אסבסט, איזה סוג של אסבסט ובאיזה ריכוז. כל אדם, יכול לבצע את נטילת הדגימה על פי ההנחיות המתפרסמות כאן לציבור: נטילת דגימה לבדיקת צובר.

באילו נסיבות יש לפנות אסבסט

סיבי אסבסט המשתחררים מלוחות אסבסט-צמנט שבורים, מרוסקים או שרופים או מאסבסט-פריך החשוף לאוויר עלולים לגרום נזק בריאותי בלתי הפיך לשוהים במבנה ובסביבתו, לעובדים ולעוברים בסמוך לאתר, ולתושבים המתגוררים במבנה ובסמוך אליו. לכן, מחובתו של בעל הנכס לנקוט אמצעים מיידיים למניעת המשך המפגע או להפסקתו ולצמצום הסיכון. לנוחיותכם, מצורף בזאת מסמך הנחיות המשרד להגנת הסביבה לבעל הנכס בעניין טיפול במפגע אסבסט.
מפגע אסבסט עלול להיווצר כאשר מוצר אסבסט עבר שריפה, כאשר גג אסבסט של מבנה קורס, כאשר מתבצע פירוק אסבסט בניגוד לחוק או כאשר פסולת אסבסט מונחת בערימות. במקרים אלו גדלה הסבירות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר והסיכון הסביבתי גדל.

התגלה אסבסט - למי לפנות

התגלה אסבסט - למי לפנות

במקרה ובדיקת הצובר הראתה כי החומר שאותו אנו מעוניינים לפנות מכיל אסבסט יש לפנות לעוסק באסבסט בהתאם לסוג העבודה המבוקשת כמפורט ב"מרשם העוסקים באסבסט" המרכז את המידע על בעלי הרשיונות לפי החוק.

סדר הפעולות לפינוי מפגע אסבסט

סדר הפעולות לפינוי מפגע אסבסט
סדר הפעולות לפינוי מפגע אסבסט

יש להגיש בקשה להיתר עבודה באסבסט באמצעות קבלן בעל רישיון לעסוק באסבסט, לאחר קבלת האישור יש לבצע את העבודה על ידי צוות מיומן הנמצא במעקב בריאותי.

לביצוע עבודת אסבסט פריך יש למנות בנוסף מפקח אסבסט פריך.

במהלך ביצוע העבודה יש לסגור את אזור העבודה, לבצע פעולות למזעור ריחוף סיבי אסבסט באוויר, לעטוף את פסולת האסבסט ולהטמינה באתר פסולת ייעודי.

בסיום העבודה יש לבצע בדיקות למדידת ריכוז סיבי האסבסט באוויר באמצעות מעבדה מוסמכת.