פרופיל U -

פרופיל U מגולוון בעובי משתנה  1-2 מ״מ.

פרופיל אומגה -